Angielski w biznesie

Business English, Legal English, Maritime English

 • spotkania biznesowe
 • prowadzenie prezentacji
 • rozmowy kwalifikacyjne
 • egzaminy zawodowe

Czytaj więcej »

Profesjonalizm

Indywidualne podejście.

Dostosowanie metod nauczania do stylu uczenia się.

Oryginalne, indywidualnie dobierane materiały dydaktyczne dopasowane do profilu zawodowego klienta.

Czytaj więcej »

Tłumaczenia

Angielski - Polski oraz Niemiecki - Polski

 • ogólne i specjalistyczne
 • biznesowe
 • ekonomiczne
 • techniczne
 • morskie

Czytaj więcej »

Oferta

Angielski w Biznesie

Nauczanie

Specjalizacja w nauczaniu dorosłych (andragogika)

 • angielski ogólny
 • angielski w biznesie / Business English
 • angielski prawniczy / Legal English
 • angielski - doszkalanie przed konferencjami: „small talk” i wygłaszanie prezentacji
 • angielski na morzu / Maritime English
  • przygotowanie do egzaminu MARLINS
  • przygotowanie do egzaminu końcowego na oficera
  • przygotowanie do egzaminu końcowego Akademii Morskiej w Gdyni
  • przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej po angielsku
  • doszkalanie językowe przed rozmową kwalifikacyjną
 • angielski prawniczy / Legal English

Tłumaczenia specjalistyczne

Pisemne i ustne angielski <-> polski

 • prawnicze
 • strony internetowe
 • morskie
 • biznesowe i ekonomiczne
 • medyczne
 • techniczne
 • publikacje naukowe / artykuły naukowe (np. do habilitacji)
 • tłumaczenie na egzaminie na prawo jazdy w Ośrodkach Ruchu Drogowego

Pisemne niemiecki polski

Niemiecki ogólny

Doświadczenie

Doświadczenie jako nauczyciel

10-letnie doświadczenie w nauczaniu języka angielskiego osób dorosłych zdobyłam prowadząc szkolenia językowe Business English w Warszawie i Trójmieście dla kadry kierowniczej i pracowników wielu firm wiodących na rynku w swojej branży, m.in. Grupa Wydawnicza Infor, firma kurierska TNT, Pramerica, Monolith Films (więcej informacji w dziale Klienci). Przygotowałam celników, studentów Akademii Morskiej, oficerów i marynarzy marynarki handlowej pod kątem pracy i egzaminów zawodowych (Marlins) na lekcjach indywidualnych z języka angielskiego specjalistycznego.

Doświadczenie jako tłumacz

Jeszcze będąc studentką UW podjęłam wieloletnią współpracę, którą nadal kontynuuję, z pracownikami naukowymi Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie w zakresie tłumaczeń specjalistycznych prac naukowych. Wykonywałam również tłumaczenia specjalistyczne dla Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego oraz tłumaczyłam na angielski materiały promocyjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

W zawodzie tłumacza cenię sobie przede wszystkim niepowtarzalność, dlatego też chętnie podejmuję się tłumaczeń z różnych dziedzin. Przełożyłam na angielski treści stron internetowych z dziedziny architektury wnętrz i wzornictwa przemysłowego, jak również z psychologii i doradztwa zawodowego (więcej informacji w dziale Klienci). Przetłumaczyłam też treść publikacji „KURtura. Natura. Kobieta Metamorfozy”, artysty plastyk Elżbiety Bonieckiej Milowicz.

Regularnie biorę udział w kursach i doszkalam się w zakresie tłumaczeń sądowych i prawniczych w Stowarzyszeniu Tłumaczy Polskich w Warszawie. Zdałam pomyślnie egzamin państwowy i zostałam wpisana na listę tłumaczy przysięgłych, prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości RP jako tłumacz przysięgły języka angielskiego. Przetłumaczyłam dokumentacje przetargowe i formularze ofertowe projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Jak to robię?

Każde spotkanie jest przygotowywane indywidualnie pod kątem potrzeb Słuchacza.

Biorę pod uwagę elementy takie, jak:

 • styl uczenia się
 • profil zawodowy klienta
 • motywację
 • intensywność zajęć
 • poziom znajomości języka

W przypadku specyfiki języka morskiego, czyli Maritime English moją najlepszą rekomendację stanowi współpraca z portalem seaman.pl oraz tradycje morskie w rodzinie zainicjowane przez dwa pokolenia oficerów marynarki handlowej.

Angielski - narzędziem pracy

Kładę szczególny nacisk na praktyczne zastosowanie języka angielskiego. Na zajęciach przeprowadzam symulacje sytuacji, scenki, rozmowy telefoniczne, związane z charakterem pracy Słuchacza. Moim celem jest, aby Słuchacz po moich zajęciach swobodnie mówił po angielsku i z łatwością posługiwał się słownictwem branżowym.

Inspiracje

W trakcie zajęć wykorzystuję najnowsze treści, multimedia i aktualne tematy. Przygotowując się do pracy sięgam do magazynów i serwisów anglojęzycznych, m. in. The Economist, Financial Times, Safety at Sea International, Warsaw Voice. Moim zadaniem jest wyposażyć słuchaczy w taki zestaw zwrotów językowych, by znajdując się w międzynarodowym towarzystwie, potrafili swobodnie wypowiadać się w tym języku na temat bieżących spraw dotyczących ich działalności, jak również polityki i ekonomii.

Zaufanie

Szybko znajduję wspólny język ze Słuchaczami i stwarzam atmosferę wzajemnego zaufania. W mojej obecności osoby dorosłe szybko przełamują naturalny lęk i skrępowanie związane z mówieniem w obcym języku. Czerpię przy tym bardzo z mojego wieloletniego doświadczenia. Potrafię z językowego „milczka” stworzyć „gadułę”.

Klienci

 
BDO            

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego

Kontakt


Weronika Milowicz

ul. Podlaska 5a

81-325 Gdynia

weronika(at)milowicz.com

+48 609 864 739

Z racji częstych tłumaczeń w terenie bardzo proszę o wcześniejsze umawianie spotkań telefonicznie.