Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)

 

Jestem tłumaczem przysięgłym języka angielskiego wpisanym na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości RP pod numerem TP 159/13. 

Świadczę usługi tłumaczeniowez języka polskiego na angielski i odwrotnie, ustne i pisemne, zarówno uwierzytelnione, jak i zwykłe. 

Jeżeli potrzebują Państwo poświadczonego pisemnego tłumaczenia któregokolwiek z niżej wymienionych dokumentów jestem do Państwa usług:

 • dyplomy, świadectwa ukończenia szkoły, indeksy, poświadczenia kwalifikacji zawodowych
 • dokumentacja związana z uczestnictwem w programie Erasmus i Erasmus PLUS
 • dokumenty urzędu stanu cywilnego: akt urodzenia, akt małżeństwa, akt zgonu 
 • testamenty
 • świadectwa pracy, opinie, referencje 
 • umowy (umowa o pracę, umowa o pracę osoby zatrudnionej na statku - na stanowisku marynarza lub oficera, umowa dzierżawy/najmu, umowa kupna-sprzedaży, itp.)
 • dokumenty i formularze spedycyjne i celne
 • akty notarialne
 • wyroki rozwodowe
 • zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego
 • zaświadczenie o niekaralności
 • zaświadczenia o dochodach i o niezaleganiu z Urzędów Skarbowych
 • zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wystawiane przez ZUS
 • zaświadczenia o zameldowaniu
 • zaświadczenie o zatrudnieniu
 • postanowienia sądu i wyroki
 • prawo jazdy, paszport, dowód tożsamości
 • wyciąg z konta bankowego
 • dokumenty rejestracyjne, akty własności pojazdu
 • świadectwa ubezpieczeniowe
 • dokumentacja do projektów unijnych
 • dokumentacja związana z założeniem spółki, umowa spółki
 • inne

 

 

Świadczę również tłumaczenia ustne poświadczone dla instytucji, urzędów i sądów. 

 • podczas ceremonii zaślubin
 • podczas rozpraw sądowych
 • podczas usług notarialnych w kancelariach
 • pomoc w urzędach i instytucjach rządowych (podczas składania różnego rodzaju dokumentów urzędowych, sądowych i emigracyjnych)
 • na policji

Kontakt


Weronika Milowicz

ul. Podlaska 5a

81-325 Gdynia

weronika(at)milowicz.com

+48 609 864 739

Z racji częstych tłumaczeń w terenie bardzo proszę o wcześniejsze umawianie spotkań telefonicznie.